Szaleństem jest robić ciagle to samo i oczekiwać innych rezultatów.
Albert Einstein

 

ANUSZ SYSTEM to sprawdzona i przetestowana metoda zwiększania skuteczności całych działów sprzedaży i pojedynczych handlowców w zależnośći od potrzeb. 

Polega na wykorzystaniu prostego i nadzwyczaj skutecznego wzoru na sukces:

Sukces = Problem + Rozwiązanie + Działanie = $

Działanie będzie „piekielnie” skuteczne jeśli wykorzystamy model K.A.S.H.

Metoda ANUSZ SYSTEM polega na zbadaniu, gdzie jest uśpiony / niewykorzystany / marnowany potencjał oraz uruchomieniu tego potencjału. Wynika z badań prowadzonych na świecie, które pokazują, że wraz z kryzysem zmieniły się zachowania Klientów. W związku z tym, techniki sprzedaży, które były skuteczne już nie są, a ich miejsce zajęły nowe. Poszczególne etapy wdrożenia tej metody wyglądają nastepująco:

 1. określenie celu – efektu końcowego projektu rozwoju sił sprzedaży;
 2. badanie jakościowe: pomiar i analiza jakości / poziomu już posiadanych umiejętności i kompetencji handlowych zarówno indywidualnie, jak i zespołowo;
 3. określenie wąskich gardeł w umiejętnościach – znalezienie niewykorzystanego / uśpionego / marnowanego potencjału;
 4. ustalenie piorytetów w kierunkach rozwoju umiejetności;
 5. opracowanie adekwatnego warsztatu umiejętności wg. powyższych potrzeb;
 6. rozwój wybranych umiejętności / kompetencji;
 7. opracowanie dedykowanych narzędzi sprzedażowych;
 8. wdrożenie nowego sposob działania;
  • wdrożenie nowych zasad i nowych narzędzi sprzedażowych;
  • wsparcie handlowców w okresie wdrożenia;
 9. analiza postępów i określenie kolejnych obszarów do skorygowania;
 10. powtarzanie punktów 5-9, aż wszystkie potrzeby i cele zostaną zrealizowane;

ANUSZ SYSTEM to wyjątkowa skuteczność, która wynika z połączenia kilku unikatowych elementów:

 • TCS – udokumentowany i aktualnie najskuteczniejszy model sprzedaży;
 • K.A.S.H. – model mierzenie i rozwoju 4 kluczowych obszarów skutecznego handlowca;
 • unikatowy system mierzenia poziomu umiejętnośći handlowych i managerskich;
 • tworzenie dedykowanych narzędzi sprzedażowych dopasowanych do specyfiki firmy i do poziomu umiejętności handlowych pracowników działu sprzedaży.

Szczególne znaczenie ma autorska metoda mierzenia poziomu umiejętności handlowych, ponieważ jest to jedyna dostepna na raynku metoda oparta o obiektywne kryteria. Dzięki temu eliminuje subiektywność samooceny handlowca i/lub subiektywność oceny coacha / trenera / menadżera.

Czy zarządzasz sprzedażą w Twojej firmie? Czy aby na pewno? A kiedy ostatni raz mierzyłeś umiejetności swoich handlowców? Czy przy badanich korzystałeś z modelu K.A.S.H. i/lub The Challenger Sale?

Zobacz: Dlaczego stosujemy badania jakościowe w metodzie ANUSZ SYSTEM?

Zapraszam do skorzystania z badania testowego, jeśli chcesz skuteczniej zarządzać procesem sprzedaży.