Najlepszy termin to chyba „wsparcie i/lub trening w zakresie negocjacji systemowych”. A konkretnie, oznacza to, że:

  • pomagam zarządowi i/lub kluczowym osobom skutecznie przygotować się do negocjacji;
  • wspieram w negocjacjach i/lub na zyczenie negocjuję w imieniu zleceniodawcy;
  • przygotowuję i wdrażam plany skutecznego rozwoju dla działów sprzedaży i/lub zakupów;
  • trenuję handlowców i/lub kupców jak skuteczniej negocjować w biznesie;
  • ulepszam i/lub buduję skuteczne / skuteczniejsze zespoły handlowe / zakupowe w oparciu o pomiar indywidualnych i zespołowych umiejętności negocjacyjnych trenowanych osób i rozwój najbardziej zaniedbanych / najmniej wykorzystywanych umiejętności;
  • szkolę jak skutecznie przygotować się do negocjacji, bo dobre przygotowanie to, co najmniej 50% sukcesu;
  • pomagam opracować różne dedykowane narzędzia negocjacyjne, takie jak na przykład: SCA – Sustainable Competitive Advantage, czyli TPR – Trwała Przewaga Rynkowa;

Obszary, którymi się zajmuję to zarówno biznes, czyli sprzedaż i/lub zakupy, jak i codzienne potrzeby człowieka. A konkretnie to: umowy w sieciach handlowych, umowy roczne, fuzje i przejęcia, zakup / sprzedaż nieruchomości, kontrakty w motoryzacji i w branży maszyn, finanse i ubezpieczenia, telekomunikacja, koszty reklamy, organizacja imprez, usługi i wiele innych. Najlepiej napisz i sprawdź.

Pamiętaj!
Za pierwsze spotkanie / poradę nie płacisz, jeśli nie podejmiemy współpracy.
Więcej o badaniach i metodzie ANUSZ SYSTEM.