Nie możesz zarządzać czymś, czego nie mierzysz.

You can’t manage what you can’t measure.

ojciec cudu gospodarczego Japonii,

W. Edwards Deming

 

Badania ANUSZ SYSTEM

Badania pozwalają skuteczniej zarządzać procesem sprzedaży na etapie spotkań handlowych, co oznacza, że można utrwalać i wzmacniać najskuteczniejsze zachowania oraz eliminować i korygować te mniej poprawne. Dzięki temu zwiększamy sprzedaż i zyski.

Badania polegają na mierzeniu poziomu jakości poszczególnych umiejętności, zachowań i technik niezbędnych do skutecznego realizowania efektywnych spotkań handlowych. Wszystkie badania oparte są na najnowszych i najskuteczniejszych modelach zaobserwowanych w praktyce biznesowej w XXI w. Autorska metodologia polega na tym, że badania zostały dopasowane do realiów polskiego biznesu. Dzięki badaniom zostały wyłonione najbardziej krytyczne i kluczowe kryteria w sprzedaży w polskiej rzeczywistości rynkowej. Dzięki temu badania ANUSZ SYSTEM obejmują te najważniejsze z ponad 140 przyjętych globalnie, które obowiązują w biznesie i w sprzedaży na całym znanym nam świecie.

Rodzaje badań:

Tradycyjny audyt wizyty handlowej
Audyt polega na wpólnych wizytach trenere / coacha z handlowcem u Klienta i subiektywnej ocenie jego umiejętności. Feedback jest subiektywny i niemierzalny, a jego jakość zależy od umiejętności samego coach’a / trenera.

Jest to najbardziej popularna i najczęściej stosowana metoda oceny umiejętności handlowców. Jej kluczowe wady to zdecydowanie największy koszt i najmniejsza obiektywność. Efekt końcowy to niska wiarygodność i jakość wyników badania, ponieważ brak mierzalnych kryteriów określających poziom i jakość praktycznych umiejętności handlowych praktycznie dyskwalifikuje to narzędzie.

Audyt ma sens TYLKO w połączeniu z obserwacją opartą o mierzalne kryteria.

ANSPA™ – ANUSZ Negotiation & Sales Performance Analysis
ANSPA™ to autorska metoda badania poziomu i jakości wybranych umiejętności oraz poziomu ich stosowania / uzycia w praktyce. Wynik jest mierzalny i obiektywny, co powoduje, że można porównać poziom umiejętności indywidualnych osób w całym zespole. Pozwala określić poziom potrzeb i kierunki rozwoju potrzebnych umiejetności dla jednostki i całego zespołu. ANSPA™ pozwala  identyfikować niewykorzystany potencjał w umiejętnościach zespołu handlowego. 2/3 każdego zespoły sprzedaży wykorzystuje zaledwie 30%-50% potencjału każdej wizyty handlowej i można to zmierzyć i udowodnić. ANSPA™ pozwala to zmienić. Występuje w trzech wariantach:

ANSPA™ Light to badanie, które sprawdza znajomość wybranych umiejętności / technik, sprawdza ich poziom i jakość w oparciu o mierzalne i obiektywne kryteria. Inwestycja w badanie 10 osobowego zespołu jest porównywalna z kosztem jednego dnia tradycyjnego audytu z 1-2 handlowcami w terenie.

ANSPA™ to badanie, które mierzy użycie / stosowanie badanych technik i umiejętności w praktyce. To podobnie jak z przepisami ruchu drogowego. Jedno to ich znajomość, a drugie to ich stosowanie w codzinnej praktyce. Badanie mierzy poziom i jakość stosowanych technik i umiejętności w oparciu o mierzalne i obiektywne kryteria.

ANSPA™ Full to badanie znajomości i poziomu stosowania wybranych umiejetności w praktyce. Bada znajomość i umiejętność stosowania wybranych umiejętności w codziennej praktyce. Sprawdza ich poziom i jakość w oparciu o mierzalne i obiektywne kryteria. Badanie szczególnie przydatne przed poważnymi negocjacjami dotyczącymi duzych kontraktów, kontraktów rocznych czy fuzji. Stopa zwrotu bywa gigantyczna. 🙂

ASLI™ – ANUSZ Sales Luck Indicator to badanie kategorii Attitude, badanie sposobu myślenia i postrzegania samego siebie, które determinują nastawienie człowieka do sukcesu, poziom wiary w siebie i własnego sukcesu. Badanie sprawdza jakich umiejętności należy nauczyć daną osobę, aby poprawić jej nastawienie i zwiększyć wiarę w siebie i własne możliwości. Ten czynnik w modelu K.A.S.H. to aż 30% sukcesu w sprzedaży.

Każda firma, która do końca czerwca 2015 zamówi badanie ANSPA™ Light dla swojego zespołu, dla co najmniej 3 umiejętności otrzyma dodatkowo możliwość bezpłatnego badania ASLI™ dla każdego badanego.

Każde w/w badanie jest też doskonałym narzędziem do rekrutacji. A inwestycja w takie badanie jest raczej symboliczna w porównaniu z kosztem, który trzeba ponieść, kiedy trzeba zwolnić kiepskiego kandydata po miesiącu lub dwóch.

Każdy proces trzeba mierzyć i analizować, aby móc nim lepiej zarządzać. Jeśli nie zarządzamy procesem spotkań to rezygnujemy z kontrololowania 50% procesu sprzedaży. A to oznacza, że 2/3 takiego zespołu wykorzystuje 30%-50% potencjału każdej wizyty.

Zapraszam do badań testowych i badania całego zespołu. 

Geneza badań ANUSZ SYSTEM.