O.B.U.H. – Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Handlowych

Jak zwiększyć sprzedaż? Jak zwiększyć skuteczność działu sprzedaży? 

Te pytania są zadawane we wszystkich firmach i we wszystkich działach handlowych. W niektórych bardzo często. Rozwiązanie jest dość proste i potrafi czynić cuda. Recepta to jedynie 4 proste kroki:

  • zbadać poziom praktycznych umiejętności handlowców;
  • zidentyfikować uśpiony i niewykorzystany potencjał handlowców;
  • skutecznie uruchomić ten uśpiony potencjał;
  • zwiększyć sprzedaż i zyski handlowców i całej firmy;

Już drugi rok z rzędu losowo wybrane firmy mogą skorzystać z programu O.B.U.H. Jest to ogólnopolskie badanie poziomu umiejętności handlowych: negocjacyjnych i sprzedażowych. Do tej pory w ramach różnych projektów rozwoju sił sprzedaży przebadanych zostało ponad 3.000 handlowców z ponad 100 firm. W 2014 roku dodatkowo w projekcie O.B.U.H. wzięło udział 30 zaprzyjaźnionych firm. Uzyskane wyniki świadczą niezbicie o tym, że 2/3 każdego zespołu handlowego wykorzystuje ok. 30% potencjału typowej wizyty handlowej. Często jest gorzej. Niewykorzystany potencjał jest uśpiony i czeka na zagospodarowanie. Przykładowy raport z badania w pdf.

Prawidłowa diagnoza, gdzie tkwi niewykorzystany potencjał pozwala podjąć działania, aby uruchomić ten potencjał oraz zwiększyć sprzedaż i zyski. Poprawa tylko 5 kluczowych umiejętności może przynieść zdecydowaną poprawę wyników handlowych. Rezultaty 20% – 50% w ciągu 12 miesięcy to standard. Ale czasem efekty przechodzą najśmielsze oczekiwania.

Projekt O.B.U.H. 2015 to nowa pula testowych i bezpłatnych badań poziomu umiejętności handlowych, umożliwiająca przebadanie poziomu najbardziej kluczowych umiejętności negocjacyjnych i  sprzedażowych u kolejnych 450 handlowców z kolejnych 150 firm. Badanie ANSPA™ Light opiera się na nowoodkrytych wzorcach najskuteczniejszego działania w sprzedaży tzw. Sales Best Ractices. Istnienie modeli K.A.S.H. i The Challenger Sale  zostało odkryte poprzez obserwacje i analizę zachowań najlepszych handlowców. Ponieważ modele zostały zaobserwowane i opisane w ciagu ostatnich kilku lat, nigdy wcześniej, ani handlowcy, ani firmy nie miały szansy, żeby je wdrożyć i nie stały przed taką możliwością rozwoju i wzrostu.

Projekt O.B.U.H. 2015 obejmuje zmierzenie i analizę poziomu wykorzystania jednej z 3 najbardziej strategicznych umiejętności negocjacyjnio – handlowych:

  • perswazja i argumentowanie / przekonywanie  językiem korzyści;
  • badanie sytuacji, oczekiwań i potrzeb Klienta / rozmówcy;
  • kontrolowanie kierunku / kierowanie przebiegiem rozmowy handlowej;

Każda umiejętność zostanie zmierzona w 50 losowo wybranych firmach i branżach. Bezpłatne badanie jest dostępne dla 3 dowolnie wybranych handlowców z firmy. Projekt zostanie zakończony w momencie wyczerpania puli bezpłatnych badań.

Zobacz warunki realizacji badania w projekcie O.B.U.H. 2015.